Våra Tjänster

VI UTFÖR ALLA TYPER AV JOBB INOM MASKIN OCH TRANSPORT, ett urval av våra tjänster:

Vägbrytning och -renovering

Vi jobbar både med nybyggnation och renovering av småvägar och skogsbilvägar. Att anlägga en skogsbilväg, eller renovera en som är i dåligt skick, kan vara en ekonomiskt lyckad investering för dig som skogsägare då de underlättar frakt vid avverkning. En bra rustad väg kan också vara körbar under tjällossning eller andra perioder när det är lönsamt att avverka.

Projektering av vägar

Idag ställs det höga krav inom området skogsbilvägar, främst vad gäller minskade CO2-utsläpp både vid anläggning och transporter. Vi på CD Entreprenad jobbar med projektering av enskilda vägar och skogsbilsvägar och arbetar utefter de krav som Skogsstyrelsen ställer på vägar av de här slagen.

Mark- och grundarbeten

Vi är auktoriserade för enskilda avlopp och kan hjälpa er från ansökan till färdig anläggning och tillstånd. Vi utför infiltration, markbädd och sätter minireningsverk enligt offert om så önskas.

Väghållning

För att säkerställa att trafikerade vägar är säkra oavsett årstid erbjuder vi väghållning året runt. Vinterväghållningen består av plogning, saltning och sandning medan sommarväghållning främst innebär underhållsarbete med väghyvel, vattning samt dammbindning.

Asfaltering

Vi utför mindre asfaltsjobb på vägar, gårdar och industrifastigheter lokalt i Malungs-området.

Markberedning med bandgrävare

Vi utför markberedning såsom avtäckning, schacktning och högläggning. Vid högläggning förbereds marken för att på bästa sätt vara redo att planteras och innebär att mineraljord läggs upp i högar. Metoden fungerar bra framförallt på fuktig mark.

Krossning

Vi utför markberedning såsom avtäckning, schacktning och högläggning. Vid högläggning förbereds marken för att på bästa sätt vara redo att planteras och innebär att mineraljord läggs upp i högar. Metoden fungerar bra framförallt på fuktig mark.

Förläggning av kablar

Vi på CD Entreprenad jobbar med förläggning av kraft och- fiberkablar i mark med egna grävmaskiner och personal. Arbetet innefattar även schacktning av kabelgravar samt återfyllnad ovan kabelmarkeringsbandet. Vi utför även rasering av luftledningar, där några av våra kunder är bl.a Ellevio, Malungs Elverk.

Lastbils- och trailertransporter

Vad gäller lastbild- och trailertransporter arbetar vi med kundanpassade lösningar då behoven kan se väldigt olika ut. Vi har stor erfarenhet av att jobba med tunga och breda transporter och vi söker de tillstånd som behövs vid såna jobb. Vi bistår också med följebil om behovet föreligger. Våra nyaste fordon har miljöklass EU5 och för minsta möjliga miljöpåverkan anpassar vi våra släp efter jobb, för att inte köra tyngre än vad som behövs.

Väghyvel

Grusvägar måste underhållas regelbundet, oavsett årstid. Vi erbjuder vattning, saltning, hyvling och även vältning av grusvägar. Vi utför också grusåtervinning med väghyvel och lastmaskin med gallerskopa. Detta för att öppna upp igenväxta diken och återföra bortplogat material till vägen igen.

Entreprenad

Vår entreprenadavdelning är verksam i hela Sverige samt delar av Norge. Vindkraftsprojekt är en stor del av vår verksamhet där vår roll ofta är totalentreprenad. Under åren har vi lagt vägar och planer till cirka 300 vindkraftsverk och i vissa fall har vi även utfört kabelarbeten.

Våra kunder är allt från privatpersoner till totalentreprenad och vi jobbar för att alltid leverera i rätt tid, till rätt pris. Kontakta oss för rådgivning och offerter!