Tjänster

Tjänster

 

 • Vindkraftsprojekt
 • Vägbyggnation, Vägunderhåll
 • Krossning
 • Materialförsäljning och leveranser
 • Snöröjning, halkbekämpning
 • VA-Arbeten
 • Ledningsarbeten
 • Exploateringsområden
 • Projektering

 

 

 • Vindkraftsprojekt har varit en stor del av vår verksamhet sedan 1997. Åtagandet har varit på totalentreprenad med ansvar för projektering och utförande av vägar och planer. Kabelarbeten har även utförts i vissa parker. Under åren har det blivit vägar och planer till ca 200 verk.

 

 • Lång erfarenhet av vägbrytning samt återvinning och underhåll. Arbetsområde Värmland, Dalarna, Gävleborg, Jämtlandslän

 

 • Krossavdelningen består av en 2 stegskross Jonsson 1206 samt ett sorteringsverk Keestrak från 2014. Även en mindre förkross Lt 100 finns att tillgå, allt för smidig etablering till rätt objekt.

 

 • I Malung sköter vi täktverksamheten åt Svevi från tre stycken täckter med utlastning och leverans till kunder.

 

 • Bred erfarenhet av VA- arbeten allt från större entreprenader till enskilda avlopp

 

 • Vi har utbildad personal för förläggning kraftkablar och fiber i mark.

 

 • Fjärrvärme har vi erfarenhet av även totalentreprenad i samarbete med rörentreprenör.

 

 • Markarbeten för industriområden, exploateringsområden.

 

 • Projektering av enskildavägar och skogsbilsvägar.

 

 

Copyright © CD Entreprenad AB 2015

CD Entreprenad AB

Besöksadress: Östra Bangatan 4, Postadress: Östra Bangatan 4, 782 34 Malung, Telefon: 0280-101 84

Mobiltelefon: Christer 070-398 47 80, Lena 070-251 07 33, Per-Erik 070-595 35 03, E-post: info@cdentreprenad.se

Orgnr: 556420-2082