Företaget

Företaget - CD Entreprenad AB


CD Entreprenad AB bildades 1991 av Christer Dalmans som då bedrev verksamheten med en väghyvel. År 1993 utökades verksamheten med en bandburen grävmaskin. Under senare år har företaget investerat i ytterligare maskiner för att tillgodose kundernas efterfrågan. Väghyvlar, grävmaskiner, lastmaskiner, lastbilar och maskintrailer, bandschaktare samt en krossavdelning. Företaget består idag av ca 30 enheter.


Personalstyrkan är uppe i ca 30 anställda samt att vi jobbar med en del

underentreprenörer. Företaget är idag verksamt inom hela Sverige och vi finns i Malung på Östra Bangatan 4.


Affärsidé

Företaget skall alltid för kunden hålla en god service med maskintjänster och personal genom att ha en kundandpassad maskinpark med delvis inhyrda maskiner. Företagets ledning och maskinförare ska ha stor erfarenhet och erfoderlig utbildning. Företaget ska kunna erbjuda tjänster utifrån kundens krav på miljö, kvalitet, säkerhet och effektivitet. Företaget skall ha ett brett och gott samarbete med andra entre-prenörer.


Miljöpolicy

Företaget ska successivt anpassa sin verksamhet till att utgöra så lite miljöpåverkan som möjligt. Personalen skall agera miljömedvetet i sitt arbete och känna ett personligt ansvar för miljön. Våra maskiner är miljöanpassade. 


Företagsfakta

Företagsform: Aktiebolag

Organisationsnr: 556420-2082

Omsättning: ca 80 milj SEK

Medlemsskap: ME & SEKO

Ekonomi: Lena Dalmans

Revisor: EY

Försäkringsbolag: Länsförsäkringar

Företagshälsovård: Malungshälsan

Reparation & underhåll: Egen verkstad för underhåll och lättare reparationer.

Copyright © CD Entreprenad AB 2015

CD Entreprenad AB

Besöksadress: Östra Bangatan 4, Postadress: Östra Bangatan 4, 782 34 Malung, Telefon: 0280-101 84

Mobiltelefon: Christer 070-398 47 80, Lena 070-251 07 33, Per-Erik 070-595 35 03, E-post: info@cdentreprenad.se

Orgnr: 556420-2082