Välkommen till CD Entreprenad AB

Vår verksamhet består till största delen av att utföra entreprenadarbeten som vägbyggnationer, vägrenoveringar, vägunderhåll, vinter- och sommararbeten, trailertransporter, grustransporter och krossning. Vi utför även totalentreprenader och utförandeentreprenader inom väg-, lednings- och grundläggningsjobb samt försäljning av balastmaterial, dammbindning och vägtrummor. Vi förmedlar tjänster inom sprängning, borrning samt asfaltering och vi anpassar oss efter storleken på jobben – alltid för hålla en bra service mot kunder. Eftersom vi utgår från Malung och Sälen utför vi många entreprenadarbeten i Dalarna men vi är verksamma i hela Sverige.

Läs mer om våra olika tjänster här

Välkommen!

CD Entreprenad är en del av 

Entreprenad i Malung