Tjänster

VI UTFÖR ALLA TYPER AV JOBB INOM MASKIN OCH TRANSPORT

ETT URVAL AV VÅRA TJÄNSTER:

– Vägbrytning samt vägrenoveringar
– Projektering av enskilda vägar och skogsbilvägar
– Mark och grundarbeten
– Sommar- och vinterväghållning
– Asfaltering
– Markberedning med grävmaskin
– Krossning med tvåstegs larvkross
– Förläggning av kraft- och fiberkablar i mark
– Lastbils- och trailertransporter
– Väghyvling

Vi utför markarbeten för industriområden och exploateringsområden och är certifierade för VA-arbeten där vi har bred erfarenhet med allt från större entreprenader till enskilda avlopp. Vi har försäljning av bland annat trummor, grus och dammbindning. Kontakta oss för mer information.

Entreprenad

Vår entreprenadavdelning är verksam i hela Sverige samt delar av Norge. Vindkraftsprojekt är en stor del av vår verksamhet där vår roll ofta är totalentreprenad. Under åren har vi lagt vägar och planer till cirka 300 vindkraftsverk och i vissa fall har vi även utfört kabelarbeten.

Våra kunder är allt från privatpersoner till totalentreprenad och vi jobbar för att alltid leverera i rätt tid, till rätt pris. Kontakta oss för rådgivning och offerter!